top of page

ETERNAL LOVER

Τι είναι η αγάπη? Τι την κάνει τόσο μυστηριώδη, αλλά ταυτόχρονα τόσο παράξενη? Είναι ο έρωτας μία δύναμη μοναδική ή χημικές αντιδράσεις του εγκεφάλου? Μήπως είναι ρόλος... ένα παιχνίδι... Μήπως είναι άσπρο ή μαύρο ή μήπως γεμάτος χρώμα? Έχουμε άραγε όλοι μας το ¨ άλλο μας μισό ¨.... ζούμε πολλές ζωές? Ταξιδεύουμε στον χρόνο... Η έλξη είναι τυχαία? Τόσα ερωτήματα ... οδηγούν σε άλλη μία έμπνευση...

ETERNAL LOVER

What is love? What makes it so mysterious, yet so strange? Is love a unique force, or chemical interactions in our brain? Is it a role... a game... Is it black or white or full of colors? Do we each have "our other half " ... do we have many lives? Are we travelling through time? Are we drawn to those we love through chance? So many questions... just another inspiration...

ETERNAL LOVER....λίγα λόγια για την συλλογή

 

Ξεκινώντας μια δημιουργική Συγχώνευση: ένα ταξίδι στον σουρεαλισμό μέσω των μικτών μέσων

 

Στον τομέα της καλλιτεχνικής έκφρασης, η συγχώνευση της ψηφιακής καινοτομίας με τις παραδοσιακές τεχνικές ζωγραφικής ανοίγει νέους ορίζοντες για δημιουργικότητα και εξερεύνηση. Ως καλλιτέχνης με φόντο τη ζωγραφική, το σχεδιασμό μόδας και το styling, αποφάσισα να πειραματιστώ ώστε να διευρύνω σημαντικά το καλλιτεχνικό μου τοπίο. Αυτή η προσπάθεια με οδήγησε στη δημιουργία μοναδικών, δυναμικών πορτρέτων που είναι μια συμφωνία γραφικών, γυναικείων μορφών, κολάζ και παραστατικών συνθέσεων, όλα μαζί κάτω από την εκτεταμένη ομπρέλα του σουρεαλισμού.

 

Η γένεση αυτού του έργου πυροδοτήθηκε από μια ξαφνική έκρηξη έμπνευσης για τη χρήση ψηφιακών εργαλείων στη διαδικασία δημιουργίας τέχνης μου. Αυτή η ιδέα υποκινήθηκε από την επιθυμία για μεγαλύτερη ελευθερία στα αναπτυξιακά στάδια της δουλειάς μου. Με την προετοιμασία εικόνων στον υπολογιστή μου, ήμουν σε θέση να πειραματιστώ με μια σειρά οπτικών στοιχείων με τρόπους που τα παραδοσιακά μέσα δεν μπορούσαν να φιλοξενήσουν. Η ψηφιακή πλατφόρμα χρησίμευσε ως επεκτατικός καμβάς, επιτρέποντάς μου να χειριστώ και να συνδυάσω εικόνες με απαράμιλλη ευελιξία.

 

Μεταφέροντας αυτές τις ψηφιακές συνθέσεις σε ένα φυσικό μέσο μέσω της εκτύπωσης, ξεκίνησα ένα μετασχηματιστικό ταξίδι με ακρυλικά χρώματα, μελάνι και την τεχνική impasto. Αυτή η φάση της διαδικασίας δεν ήταν απλώς μια πράξη προσθήκης χρώματος. Ήταν μια πλήρης μεταμόρφωση του αρχικού έργου τέχνης. Κάθε πινελιά και υφή που εφαρμόστηκε στον καμβά εισήγαγε μια νέα διάσταση στα πορτρέτα, αλλάζοντας την πρωταρχική μορφή τους και φέρνοντας μια νέα οπτική αφήγηση. Τα πρόσωπα, κάποτε απλά ψηφιακά κατασκευάσματα, αναγεννήθηκαν μέσα από τα χρώματα και της υφές, ενσωματώνοντας μια νέα ζωή που ξεπερνά την αρχική τους μορφή.

 

Η επιλογή του σουρεαλισμού ως στυλ καθοδήγησης για αυτό το έργο ήταν μια σκόπιμη απόφαση. Ο σουρεαλισμός, με την αγκαλιά του ασυνείδητου, του ονειρικού και της αντιπαράθεσης διαφορετικών στοιχείων, προσέφερε το τέλειο πλαίσιο για το δημιουργικό μου όραμα.

Αυτό το καλλιτεχνικό κίνημα πάντα μου άρεσε για την απεριόριστη ελευθερία του και την ικανότητά του να μεταφέρει πολύπλοκα συναισθήματα και σκέψεις μέσω συμβολικών και συχνά αινιγματικών εικόνων. Η εισβολή μου στον σουρεαλισμό μέσω μικτών μέσων ήταν μια συναρπαστική εξερεύνηση του σουρεαλιστικού, όπου τα όρια μεταξύ του πραγματικού και του φανταστικού θολώνουν, και όπου κάθε δημιουργία είναι μια πρόσκληση στον θεατή να ξεκινήσει ένα ταξίδι πέρα από το συμβατικό.

 

Τα έργα τέχνης που προέκυψαν είναι κάτι περισσότερο από οπτικές συνθέσεις. Είναι αφηγήσεις που προσκαλούν ερμηνεία, διάλογο και προβληματισμό. Ταλαντεύονται ανάμεσα στην αισιοδοξία και τη μελαγχολία, ανάμεσα στο ονειρικό και το ενοχλητικό, ενσωματώνοντας την πολύπλευρη φύση της ανθρώπινης εμπειρίας. Αυτό το ταξίδι δεν ήταν μόνο μια απόδειξη της ευελιξίας της τέχνης των μικτών μέσων, αλλά και μια προσωπική εξερεύνηση της δικής μου δημιουργικής ταυτότητας.

 

Μέσα από αυτή τη συγχώνευση ψηφιακού κολλάζ και παραδοσιακής ζωγραφικής, ανακάλυψα νέους δρόμους για καλλιτεχνική έκφραση. Καθώς συνεχίζω να εξερευνώ τις τεράστιες δυνατότητες του σουρεαλισμού των μικτών μέσων, μου θυμίζουν τις απεριόριστες δυνατότητες που περιμένουν όταν κάποιος τολμά να διασχίσει τα παραδοσιακά όρια της τέχνης και να επιχειρήσει στη σφαίρα του σουρεαλιστικού και του αχαρτογράφητου.

ETERNAL LOVER....a few words about the collection

 

Embarking on a Creative Fusion: A Journey into Mixed Media Surrealism

 

In the realm of artistic expression, the fusion of digital innovation with traditional painting techniques opens up new horizons for creativity and exploration. As an artist with a background in painting, fashion design, and styling, I recently ventured into an experimental project that has significantly broadened my artistic landscape. This endeavor has led me to the creation of unique, dynamic portraits that are a symphony of graphics, female portraits, collages, and figurative compositions, all brought together under the expansive umbrella of Surrealism.

 

The genesis of this project was sparked by a sudden burst of inspiration to utilize digital tools in my art-making process. This idea was motivated by a desire for greater freedom in the developmental stages of my work. By preparing images on my computer, I was able to experiment with an array of visual elements in ways that traditional mediums could not accommodate. The digital platform served as an expansive canvas, allowing me to manipulate and combine images with unparalleled flexibility.

 

Upon transferring these digital compositions to a physical medium through printing, I embarked on a transformative journey with acrylic paints, ink, and the impasto technique. This phase of the process was not merely an act of adding color; it was a complete metamorphosis of the initial artwork. Every stroke and texture applied to the canvas introduced a new dimension to the portraits, altering their essence and bringing forth a novel visual narrative. The faces, once mere digital constructs, were reborn through the tactile qualities of paint and texture, embodying a new life that transcends their original form.

 

Choosing Surrealism as the guiding style for this project was a deliberate decision. Surrealism, with its embrace of the unconscious, the dreamlike, and the juxtaposition of disparate elements, offered the perfect framework for my creative vision. This artistic movement has always appealed to me for its boundless freedom and its capacity to convey complex emotions and thoughts through symbolic and often enigmatic imagery. My foray into Surrealism through mixed media has been an exhilarating exploration of the surreal, where the boundaries between the real and the imagined blur, and where every creation is an invitation to the viewer to embark on a journey beyond the conventional.

 

The artworks that emerged from this project are more than just visual compositions; they are narratives that invite interpretation, dialogue, and reflection. They oscillate between optimism and melancholy, between the dreamy and the disturbing, embodying the multifaceted nature of human experience. This journey has not only been a testament to the versatility of mixed media art but also a personal exploration of my own creative identity.

 

Through this fusion of digital collage and traditional painting, I have discovered new avenues for artistic expression. As I continue to explore the vast potential of mixed media Surrealism, I am reminded of the limitless possibilities that await when one dares to cross the traditional boundaries of art and venture into the realm of the surreal and the uncharted.

Annita Apostolidou Platis

Painter - Fashion and Jewelry designer - Stylist - Poet - Photographer

All measurements are in cm.

 

All images are protected by copyright

© copyright by Annita Apostolidou Platis. All rights reserved

Downloading, reprinting, copying, reproduction and use of images without permission is prohibited.

CLICK ON MY PAINTINGS FOR DETAILS

bottom of page