Drawings

Υπάρχουν στιγμές που θέλω να αποτυπώσω τις σκέψεις μου γρήγορα σε χαρτί. Δίνοντας μία άλλη διάσταση και ζωή στα όνειρά μου. Από μικρή ηλικία αγαπούσα τα ξυλοχρώματα. Χρησιμοποιώντας τα όπως ήθελα, άλλαζα την δομή των έργων μου. Είναι μία πραγματική πρόκληση, μέχρι και σήμερα. Μπορείς να τα ανακατέψεις και να τα μετατρέψεις, να τα αλλοιώσεις, να τα μεταμορφώσεις.

Πρόκειται για μία συλλογή από σχέδια πάνω σε ειδικό χαρτί 100% βαμβακερό, ελεύθερο οξέων και χλωρίου έτσι ώστε να έχει τις υψηλότερες δυνατές αντοχές στο χρόνο, με ημιάγρια επιφάνεια, χρησιμοποιώντας κάρβουνο,  επαγγελματικά ξυλοχρώματα, μελάνι, χρώματα παστέλ, δημιουργώντας προσμίξεις και φινιρίσματα με επαγγελματικούς μαρκαδόρους και πένες μεταλλικής υφής.

 

 

There are moments that I want to put my thoughts on a paper. To give life to my dreams. 

If you love colored pencils, they can help you take your artwork to the next level. I use colored pencils in my drawings because they offer a range of possibilities and they can transform my artwork. Working with colored pencils can be a real challenge. I can blend, mix and give another dimension. This is a collection of drawings with charcoal, inks, graphite, pastel and colored pencils on a high quality acid free, artist drawing paper with a semi rough surface, blendings and finishes with metallic pens and colored markers.

All of my drawings are signed on front. 

 

Annita Apostolidou Platis

Painter - Fashion and Jewelry designer - Stylist - Poet - Photographer

 

All images are protected by copyright

© copyright by Annita Apostolidou Platis. All rights reserved

Downloading, reprinting, copying, reproduction and use of images without permission is prohibited.

Pandemic chronicles

©copyright 2020, Annita Apostolidou Platis.

All rights reserved.

 

 

“Never lose hope. Storms make people stronger and never last forever.”

— Martin Luther King Jr.

Life comes with many challenges. We are braver than we believe, stronger than we seem. - Annita A.


 

Details: drawing with charcoal and colored pencils on a paper with a rough surface, blendings and finishes with acrylic colors and details with colored markers.

 

It would be a pleasure to visit

 

my facebook official page

@ www.facebook.com/Annita.A.theArtist

 

my instagram account

@ www.instagram.com/annita.apostolidou.platis

“Ohana” By Annita A.

©copyright 2020, Annita Apostolidou Platis.

All rights reserved.

 

Ohana means flower.

This is the name of my Gheisha.

I always admired Gheisha’s style. It is a world of willows and flowers, a tinted world of mystery that originates in Kyoto. The word geisha literally means “artisan”. These artists practice the traditional Japanese arts, and are purveyors of Japanese culture. I believe they have something unique and magical. They look like they came from another world.

While I was drawing I wanted to make everyone see Gheisha’s secret universe and how elusive they can be.

 

Details: drawings with charcoal and colored pencils on a paper with a rough surface, blendings and finishes with metallic pens and colored markers.

 

It would be a pleasure to visit

 

my facebook official page

@ www.facebook.com/Annita.A.theArtist

 

my instagram account

@ www.instagram.com/annita.apostolidou.platis

“A world of deception - La vie en rose” By Annita A.

©copyright 2020, Annita Apostolidou Platis.

All rights reserved.

 

La Vie en Rose

One of Edith Piaf’s most famous and beloved songs. It has been covered and interpreted by many famous artists, including Louis Armstrong (who sang an English interpretation of the lyrics).

La Vie en Rose is about finding new love after a trying time, and many people saw it as an anthem of hope as it was released shortly after the end of World War 2.

The song’s central metaphor — of seeing the world afresh, through rose-tinted glasses made me draw.

We live in a world of deception, with fast changes. It is one of my favourite songs so it is always an inspiration for me.

As a hymn to a love affair so beautiful that it allows the singer to forget all “les ennuis, les chagrins” (weariness and grief), it seems like it is written for a world full of sadness but wrapped inside a colourful package.

Like the song can travel through time, through years.

This is a drawing with a metaphorical meaning.

 

Details: drawings with charcoal and coloured pencils on a paper with a rough surface, blending and finishes with metallic pens and coloured markers.

 

It would be a pleasure to visit

 

my Facebook official page

@ www.facebook.com/Annita.A.theArtist

 

my Instagram account

@ www.instagram.com/annita.apostolidou.platis

“Your Mind Is A Garden” By Annita A.

©copyright 2020, Annita Apostolidou Platis.

All rights reserved.

 

I love to draw flowers.

I always choose flowers with a meaning.

Chrysanthemum and magnolia are so wonderful. They signify a love of nature and honesty.

 

Details: drawings with charcoal and coloured pencils on a paper with a rough surface, blending and finishes with metallic pens and coloured markers.

 

Visit

my Facebook official page

@ www.facebook.com/Annita.A.theArtist

 

my Instagram account

@ www.instagram.com/annita.apostolidou.platis

Frozen

©copyright 2020, Annita Apostolidou Platis.

All rights reserved.

 

"I open myself

Want to tell so many

I start with great enthusiasm

Laughing like a child

 

But you always wait in the shadows

To put me in a frozen cage

Sending me a cold wind

Whispering

Warning me to stop

 

Sadness embrace my heartbeat

But how can I live?

Only love keeps my soul alive

And now you send me frozen tears

And there’s no sign of fire"

 

by Annita A.

There are moments that I am so full of emotions that I want to put my thoughts on a paper. Sadness or happiness, love or anger, feeling satisfied or lost. Emotions are complex but all part of our life. From drawing and writing I always express myself.

Details: drawings with charcoal and coloured pencils on a paper with a rough surface, blending and finishes with metallic pens, acrylic colors and coloured markers.

 

Visit

my Facebook official page

@ www.facebook.com/Annita.A.theArtist

 

my Instagram account

@ www.instagram.com/annita.apostolidou.platis

“Mad Hatter” By Annita A.

©copyright 2020, Annita Apostolidou Platis.

All rights reserved.

 

The Mad Hatter with his unanswerable riddles and nonsensical poetry…always a very interesting character in Lewis Carrol’s novel.

This is my version of Mad Hatter.

A sophisticated girl that doesn’t like Time.

 

Details: drawings with charcoal and coloured pencils on a paper with a rough surface, blending and finishes with metallic pens and coloured markers.

 

Visit

my Facebook official page

@ www.facebook.com/Annita.A.theArtist

 

my Instagram account

@ www.instagram.com/annita.apostolidou.platis

The Unspoken Tales Our Eyes Tell -By Annita A.

©copyright 2020, Annita Apostolidou Platis.

All rights reserved.

 

I always loved to draw eyes.

So many stories you can find inside them. It is like a mirror of a soul. When I have an inspiration I usually write down my thoughts and I draw. I am pleased to invite you to my own world of Art!

Details: drawings with charcoal and pencils on a paper with a rough surface.

Visit

my Facebook official page

@ www.facebook.com/Annita.A.theArtist

 

my Instagram account

@ www.instagram.com/annita.apostolidou.platis

What is Christmas...?  -By Annita A.

©copyright 2020, Annita Apostolidou Platis.

All rights reserved.

 

"So, what is Christmas?....

Is it nostalgia for the past..? Is it courage for the present?...

Plans...hope for the future...?

 

Christmas is not a time...it is a state of mind and spirit...

It's a feeling. It lies in our hearts.

 

Christmas means a little bit more...! Christmas is a necessity. Christmas is forever ... to remind us that health, love, share, give, are so important...

 

Open your heart and feel...

It is magic we all need..." 

 

2020

thoughts written by Annita A.

Details: drawings with charcoal, ink, colored pencils and acrylic on a paper with a rough surface.

Visit

my Facebook official page

@ www.facebook.com/Annita.A.theArtist

 

my Instagram account

@ www.instagram.com/annita.apostolidou.platis

© Copyright 2018-2021 by Annita Apostolidou Platis. All rights reserved